Nagoya University

Nagoya University

Agricultural Chemistry ; Agronomy

Address:

Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya-shi

Nagoya, Aichi 481

Japan

Program Information

Degree Offered:

Agricultural Chemistry (Doctor);Agronomy (Doctor), Agricultural Chemistry (Master);Agronomy (Master)

Format: Campus