Konan University

Konan University

Chemistry

Address:

8-9-1 Okamoto, Higashinada-ku, Kobe-shi

Kobe, Hyogo 658

Japan

Program Information

Degree Offered:

Chemistry (Master)

Format: Campus