Chukyo University

Chukyo University

Psychology

Address:

101-2 Yagoto Honmachi, Showa-ku, Nagoya-shi

Nagoya, Aichi 466

Japan

Program Information

Degree Offered:

Physical Education (Master), Physical Education (Doctor)

Format: Campus