Ashiya University

Ashiya University

Technical Education

Address:

13-22 Rourokuso-cho, Ashiya-shi

Kobe, Hyogo 659

Japan

Program Information

Degree Offered:

Technical Education (Master)

Format: Campus